Allmänna Spanska Kurs i Spanien | Spanska Språkskola Madrid

Allmänna Spanska Kurs i Spanien. Spanska språkskola i Madrid =elemadrid=.

Typ av kurs Lektioner per vecka + Rainbow lektioner per vecka
Rs --- 10
As 20 i grupp ---
A 20 i grupp 10
Bs 20 i grupp + 10 i minigrupp ---
B 20 i grupp + 10 i minigrupp 10
C5 20 i grupp + 5 i privatlektioner 10
C10 20 i grupp + 10 i privatlektioner 10
P10
P20
P30
10 i privatlektioner
20 i privatlektioner
30 i privatlektioner
10
10
10
P Privatlektion ---
-

go to Course Prices

 • Lektionstid: 50 minuter
 • Grupp: högst 8 studenter
 • Minigrupp: högst 4 studenter
 • Privatlektioner kan kombineras med gruppkurser
 • Undervisningstid: måndag - fredag från kl. 9.00.
 • Nivåtest: Ett kort skriftligt och muntligt test som ges första dagen
 • Startdatum: Alla gruppkurser börjar varannan vecka, kurser för icke-nybörjare varje vecka på begäran.Top

Spanish Course Rs
(Rainbow Immersion activity program)

Facts
1. Learning groups in Rainbow Immersion depend on the activity types and vary in size. Guided excursions usually do not exceed 10 students per group.
2. 10 hours per week (2 hours per day), mostly from 4 pm to 6pm (or sometimes longer) from Monday to Friday.
3. All learning levels are mixed in Rainbow activities.
4. Rainbow Immersion is beneficial to all proficiency levels. We do not recommend participation to absolute beginners without parallel assistance in Course A, B, C or P.
5. Entry fares, public transportation or restaurant expenses are not included in the course fee.

Course summary
Rainbow Immersion Spanish intensive lesson is designed to offer you a maximum of real Spanish language practice in a minimum of time. Structured Spanish learning activities provide lively insights into local everyday life, and approach you to Spanish people, their history, geography and culture. You absorb the language while enjoying fascinating seeing, hearing, doing situations in a stress-free learning environment. Your Spanish progress is directly linked to the amount of language practice you master during your stay. You are engaged in an inter-active exchange that also creates rich personal experiences and sharpened cultural understanding. Have a good time!

Rainbow Immersion is organized in five different activity types

Rainbow Immmersion provides students with background information and knowledge regarding the topics involved. We deliever carefully investigated and up to date learning materials to all activities. Additionally students wishing to deepen their knowledge can purchase hard copies of all our lectures.

The activities are guided by specialized elemadrid teachers and are beneficial to all the students at all levels. A notice board in our Spanish school in Spain displays the exact contents and timetable of the activities programmed for the week, plus an outlook for the following week.

Enroll


Top

Spanish Course As

Facts
1. Small groups average 5 maximum 8.
2. 20 lessons per week (20 x 50 minutes). 09:00 - 12:40. Monday - Friday.
3. Available for all levels.
4. Click on Prices or on Dates

Course summary
Course As is an intensive general Spanish language course designed for demanding learners from a wide range of backgrounds. It provides an ample and solid Spanish language basis. The course concentrates on developing key language and practical skills in a broad range of life, work and travel situations. It raises your communicative ability to socialise and network in a Spanish speaking environment.

Our Spanish language courses have a thematic approach and provide the tools linking all your learning experiences in Madrid. Attractive learning materials of cultural and historical interest will awaken your curiosity about Spain and help you understand your surroundings.
Classes are dynamic and stimulating. A reasonable amount of daily homework is given. The more you put in the more you will get out.

Enroll


Top

Kurs A

Faktum
1. Små grupper på högst 8 studenter.
2. 20 lektioner i veckan (20 x 50 minuter). 09.00 - 12.40. Måndag - fredag.
3. Practice Immersion börjar ungefär kl. 16.30. Måndag - fredag.
4. För alla nivåer
5. Klicka på Priser eller Datum

Kursinnehåll
Kurs A en intensiv allmän kurs i spanska som är utformad för ambitiösa och välmotiverade studenter på alla nivåer. Den ger en bred och solid grund i det spanska språket. Kursen är främst inriktad på att utveckla den praktiska språkfärdigheten inom vardagslivet, arbete och resor. Den förbättrar din kommunikativa förmåga så att du kan umgås och knyta kontakter med människor i en spansktalande miljö.

Våra kurser i spanska är utformade med en tematisk utgångspunkt och de ger dig verktygen som binder samman alla dina inlärningserfarenheter i Madrid. Attraktiva läromedel med inriktning på kultur och historia kommer att väcka ditt intresse för Spanien och hjälpa dig att förstå det omgivande samhället.
Undervisningen är dynamisk och stimulerande och dessutom förutsätts att gör en mindre mängd läxor. Ju mer du satsar, desto mer får du ut av din kurs i Madrid.
Kurs A kompletteras med aktiviteter på 10 timmar i veckan inom ramen för programmet Practice Immersion.


Top

Spanish Course Bs

Facts
1. Course Bs consists in Course As plus 10 weekly lessons (10 x 50 minutes)
2. Very small classes of maximum 4 students.
3. The additional classes are 13:30 - 15:10. Monday - Friday.
4. Click on Prices or on Dates

Summary
Course Bs deepens and consolidates the contents of Course As in a smaller group with very high personal attention. Besides repetition and additional practice the learning pace gives more space to individual needs of the participants.

Course Bs is suitable for students who are keen to work hard. It is favoured by people whose learning style is particularly inclined to a large amount of classroom study.

Enroll


Top

Kurs B

Faktum
1. Kurs B utgörs av Kurs A plus 10 lektioner i veckan (10 x 50 minuter)
2. Mycket små grupper på högst 4 studenter
3. De extra lektionerna äger rum 13.30 - 15.10. Måndag - fredag
4. Practice Immersion börjar ungefär kl. 16.30. Måndag - fredag.
5. Kurs B förutsätter förkunskaper i spanska.
6. Klicka på Priser eller Datum.

Kursinnehåll
Kurs B fördjupar och stärker det du lärt dig i kurs A i mindre grupper där dina behov står i centrum. Förutom repetition och ytterligare praktik blir det tillfälle till en mer personlig inlärning.

Kurs B passar studenter som vill satsa lite extra på studierna.

Kurs B kompletteras med aktiviteter på 10 timmar i veckan inom ramen för programmet Practice Immersion.

Top

Kurs C5 och C10

Faktum
1. Kurs C5 består av Kurs A plus 5 privatlektioner per vecka (5 x 50 minuter).
2. Kurs C10 består av Kurs A plus 10 privatlektioner per vecka (10 x 50 minuter).
3. Privatlektionerna äger rum 13.30 - 16.30. Måndag - fredag.
4. Practice Immersion börjar ungefär kl. 16.00. Måndag - fredag.
5. Klicka på Priser eller Datum.

Kursinnehåll
Denna kurs kombinerar gruppundervisning med en mer individuell uppläggning. På så sätt får du fördelarna av en intensiv klassrumsundervisning och samtidigt som dina personliga intressen står i fokus.
En kombinerad kurs är den ideala lösningen om du behöver förbättra vissa delar av språket eller om du vill fördjupa dig inom vissa intresseområden. De kombinerade kurserna är den ideala lösningen för dem som vill läsa våra yrkesrelaterade kurser: Medicinsk spanska, Affärsspanska, Spanska för lärare.

Kurs C5 och C10 kompletteras med aktiviteter på 10 timmar i veckan inom ramen för programmet Practice Immersion.

Top

Kurs P/10/P20/P30

Faktum
1. 10, 20, 30 privatlektioner per vecka (1 lektion = 50 minuter).
2. Individuellt schema mellan 08.00 - 20.00, måndag - fredag.
3. Practice Immersion börjar ungefär kl. 16.00. Måndag fredag.
4. Privatlektioner finns på alla nivåer.
5. Klicka på Priser eller Datum.

Kursinnehåll
Helt individuellt upplagd undervisning är alternativet för studenter som har mycket speciella behov som en gruppkurs inte kan tillfredställa. Vissa föredrar helt enkelt att vara ensamma med läraren medan andra väljer denna uppläggning eftersom den garanterar snabbast möjliga framsteg på kortast möjliga tid. Studentens egna inlärningsmål står hel och hållet i centrum och innan kursen börjar görs en noggrann analys så att vi får en klar bild av dessa mål.
Denna uppläggning är idealisk för studenter som väljer en av våra yrkesrelaterade kurser: Medicinsk spanska, Affärsspanska, Spanska för lärare. Alla P10, P20, P30-kurser kompletteras med aktiviteter på 10 timmar i veckan inom ramen för programmet Practice Immersion.


Top

Enskild kurs P

Alla andra kurser kan kompletteras med enskilda kurser på individuell basis. Studenter som väljer enskild undervisning gör det av många olika skäl, t.ex.:
 • De behöver förbereda ett viktig presentation.
 • De vill förbättra sitt självförtroende inför en konferens eller ett möte som kommer att äga rum på spanska.
 • De vill fokusera på specifika områden där de behöver förbättra sina kunskaper eller så har de speciella intresseområden som de vill ägna sig åt.
 • De vill vara säkra på att deras speciella behov blir tillgodosedda.
 • Klicka på Priser eller Datum.Services
Order Free Phone Call
You mail us - we call you

Contact usPalabras clave de esta pagina:
spanska madrid spanien språkskola kurser studera språkskolor språkkurser språkkurs spanskkurs spansk kurs i allmänna spansklektioner spanskkurser spania
Similar en otro sitio:


=elemadrid=

=elemadrid=
Spanska för yrkesverksamma, företagsledare och vuxna studenter med höga krav på kursprogram och lärare

Skicka till en vän

[ Made in Tarifa, Spain ] [ ©=elemadrid= ]